Bảo hiểm nhân thọ có được tích lũy theo thời gian?
bao-hiem-nhan-tho-duoc-tich-luy-theo-thoi-gian

Cập nhật mới nhất 05/23

Bảo hiểm nhân thọ có được tích lũy theo thời gian không?

Đây là câu hỏi mà rất nhiều khách hàng trước khi tham gia bảo hiểm nhân thọ rất quan tâm.

Bên cạnh quyền lợi bảo về là quyền lợi quan trọng nhất thì bảo hiểm nhân thọ còn có quyền lợi tích lũy và đầu tư. Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư sẽ giúp tiền của bạn tích lũy theo thời gian.

Quyền lợi tích lũy theo thời gian là gì?

Quyền lợi tích lũy theo thời gian của bảo hiểm nhân thọ là quyền lợi tiết kiệm từ tài khoản tiền mặt của bạn trên hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Thông thường các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, đặc biệt là bảo hiểm liên kết chung có mức lãi suất cố định, sẽ giúp bạn hình thành nguồn tiền mặt để tích lũy qua thời gian và tận dụng được lãi kép trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Cách bảo hiểm nhân thọ tích lũy theo thời gian

Bảo hiểm nhân thọ được tích lũy bằng nguồn phí đóng của bạn mỗi năm. Sau khi trừ các chi phí bảo hiểm, phí của bạn sẽ được phân bổ vào giá trị tài khoản để tích lũy hằng năm với một mức lãi suất cố định.

Trường hợp bạn mua bảo hiểm liên kết đơn vị thì phí đóng của bạn sẽ được phân bổ đi mua các chứng chỉ quỹ đầu tư, mỗi chứng chỉ quỹ sẽ có giá chứng chỉ quỹ được quỹ công bố định kỳ.

Nếu bạn bán giá cao hơn gia mua thì bạn sẽ hình thành lợi nhuận trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Bảo hiểm nhân thọ nào không được tích lũy theo thời gian?

Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn là loại bảo hiểm không được tích lũy theo thời gian bởi vì sản phẩm này có phí đóng thấp, tập trung hoàn toàn vào quyền lợi bảo hiểm khi người được bảo hiểm tử vong. Sản phẩm có kỳ hạn dành cho người có thu nhập thấp nhưng vẫn muốn dùng bảo hiểm để thay thế nguồn thu nhập của người trụ cột.

Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn thường bảo vệ trong thời gian ngắn 5 năm, 10 năm,…

Cách tận dụng quyền lợi tích lũy theo thời gian của bảo hiểm nhân thọ

Bạn có thể tận dụng quyền lợi tích lũy theo thời gian của bảo hiểm nhân thọ để xây dựng các quỹ tài chính quan trọng của gia đình như quỹ học vấn, quỹ hưu trí và quỹ dự phòng trong trường hợp bạn cần dùng tiền mặt khẩn cấp.

Việc rút tiền của các công ty bảo hiểm nhân thọ hiện tại diễn ra rất nhanh chóng nếu bạn sử dụng ứng dụng của công ty bảo hiểm.

Vì vậy, nguồn tiền mặt trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thể dùng để làm quỹ dự phòng trong tình huống khẩn cấp.

Được viết bởi Nguyen Tan Tai

Blogger/Tư vấn bảo hiểm nhân thọ (Financial Advisor). Nhà sáng lập blog tài chính cá nhân Investvnd.com và Lifesaving.vn. Lifesaving là nơi để lan tỏa giá trị bảo hiểm nhân thọ dưới góc nhìn tài chính và cuộc sống. Lifesaving không phải công ty bảo hiểm và không đại diện cho công ty bảo hiểm nhân thọ nào.

Đọc thêm:

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments