Tổng hợp lãi suất của các công ty bảo hiểm nhân thọ

Tổng hợp lãi suất của các công ty bảo hiểm nhân thọ

Bài viết tổng hợp lãi suất của các công ty bảo hiểm đối với quỹ liên kết chung. Bảo hiểm liên kết đầu tư có 2 loại là liên kết chung và liên kết đơn vị. Đối với bảo hiểm liên kết chung bạn sẽ có mức lãi suất cố định hằng năm và được các công ty bảo hiểm công bố trên...
Bảo hiểm nhân thọ có chia lãi là gì?

Bảo hiểm nhân thọ có chia lãi là gì?

Bảo hiểm nhân thọ có chia lãi là loại bảo hiểm giúp bạn tích lũy quyền lợi tiền mặt trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Đây là loại bảo hiểm được tích lũy theo thời gian khi bạn tham gia đóng phí dài hạn.Sản phẩm bảo hiểm có chia lãi là những dòng sản phẩm đời đầu của...
5 xu hướng mua bảo hiểm nhân thọ của các nước phát triển

5 xu hướng mua bảo hiểm nhân thọ của các nước phát triển

5 xu hướng mua bảo hiểm nhân thọ của các nước phát triển mà Lifesaving sẽ đề cập bên dưới đây: Bảo hiểm nhân thọ đã có mặt trên thế giới hơn 400 năm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ là rất lớn ở các nước phát triển. Việc phổ cập kiến thức bảo hiểm nhân thọ...