Bảo hiểm nhân thọ có chia lãi là gì?

Bảo hiểm nhân thọ có chia lãi là gì?

Bảo hiểm nhân thọ có chia lãi là loại bảo hiểm giúp bạn tích lũy quyền lợi tiền mặt trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Đây là loại bảo hiểm được tích lũy theo thời gian khi bạn tham gia đóng phí dài hạn.Sản phẩm bảo hiểm có chia lãi là những dòng sản phẩm đời đầu của...