Nên mua bảo hiểm liên kết chung hay liên kết đơn vị?

Nên mua bảo hiểm liên kết chung hay liên kết đơn vị?

Nên mua bảo hiểm nhân thọ liên kết chung hay liên kết đơn vị? Đây là thắc mắc của rất nhiều khách hàng trước khi tham gia bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư. Thời điểm hiện tại hai dòng sản phẩm bảo hiểm phổ biến trên thị trường là bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm...
Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị: Hướng dẫn toàn tập

Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị: Hướng dẫn toàn tập

Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị là một trong hai loại sản phẩm của bảo hiểm liên kết đầu tư. Bảo hiểm liên kết đơn vị tích hợp quyền lợi bảo vệ và đầu tư chứng chỉ quỹ vào chung 1 hợp đồng duy nhất. Sản phẩm liên kết đầu tư giúp cho bạn gia tăng khả năng sinh lời,...
Bảo hiểm nhân thọ liên kết chung: Hướng dẫn chi tiết

Bảo hiểm nhân thọ liên kết chung: Hướng dẫn chi tiết

Bảo hiểm nhân thọ liên kết chung là dòng sản phẩm bảo hiểm tích hợp quyền lợi bảo vệ và quyền lợi tích lũy với mức lãi suất cố định. Đây là dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư với rủi ro thấp. Với mức lãi suất cố định, dòng sản phẩm này có thể giúp bạn tăng trưởng...
Bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư: Hướng dẫn chi tiết (A-Z)

Bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư: Hướng dẫn chi tiết (A-Z)

Bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư là công cụ tài chính phổ biến hiện nay kết hợp giữa các quyền lợi bảo hiểm và quyền lợi đầu tư trên một hợp đồng. Bảo hiểm liên kết đầu tư là công cụ tích hợp giữa tiết kiệm và bảo vệ, giúp bạn đạt được 2 mục tiêu song hành trong kế...