Nên mua bảo hiểm liên kết chung hay liên kết đơn vị?

Nên mua bảo hiểm liên kết chung hay liên kết đơn vị?

Nên mua bảo hiểm nhân thọ liên kết chung hay liên kết đơn vị? Đây là thắc mắc của rất nhiều khách hàng trước khi tham gia bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư. Thời điểm hiện tại hai dòng sản phẩm bảo hiểm phổ biến trên thị trường là bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm...
Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị: Hướng dẫn toàn tập

Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị: Hướng dẫn toàn tập

Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị là một trong hai loại sản phẩm của bảo hiểm liên kết đầu tư. Bảo hiểm liên kết đơn vị tích hợp quyền lợi bảo vệ và đầu tư chứng chỉ quỹ vào chung 1 hợp đồng duy nhất. Sản phẩm liên kết đầu tư giúp cho bạn gia tăng khả năng sinh lời,...