Bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư: Hướng dẫn chi tiết (A-Z)

Bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư: Hướng dẫn chi tiết (A-Z)

Bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư là công cụ tài chính phổ biến hiện nay kết hợp giữa các quyền lợi bảo hiểm và quyền lợi đầu tư trên một hợp đồng. Bảo hiểm liên kết đầu tư là công cụ tích hợp giữa tiết kiệm và bảo vệ, giúp bạn đạt được 2 mục tiêu song hành trong kế...