Bảo hiểm học vấn cho con: Có nên tham gia bảo hiểm học vấn?

Bảo hiểm học vấn cho con: Có nên tham gia bảo hiểm học vấn?

Bảo hiểm học vấn cho con là dòng sản phẩm được các công ty bảo hiểm chú trọng để phát triển bằng dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư. Chương trình học vấn là chương trình tập trung vào sự đảm bảo về mặt tài chính khi một trong hai bố hoặc mẹ qua đời, con của bạn...